Piramida testów TBA

Umiejętność stosowania piramidy testów jest niezbędna dla dobrych programistów. Zabezpiecza aplikacje i daje lepszą jakość kodu. Jest podstawowym narzędziemy kontrolnym w profesjonalnych firmach.

Prezentacja jest skierowna do osób, które testy piszą lub chciałyby pisać. Pozwoli ustrukturyzować swoją wiedzę i pisać lepsze testy.

Waldemar Panas – w Allegro tworzy oprogramowanie od 2018. Obecnie pełni rolę Team Leadera. Współorganizator spotkań Jugademy oraz jeden z redaktorów Allegro Tech Blog. Prowadzi też swojego bloga technicznego. Systemy rozproszone, poznawanie domeny i rozwijanie produktu to jest to, co lubi najbardziej. Możecie go łapać na Twitter oraz LinkedIn. Prywatnie miłośnik seriali przy śniadaniu.